BROKAS!!! Gyvūnų balsai. Ūkio gyventojai (iš grąžinimų, garsai veikiai)