Noriu rašyti 4-5 m.vaikams. Nutrynęs vėl rašyk. Su flomasteriu