Paruoštukas. Liiteratūra 5-6 klasei, Janė Juzėnienė (iš grąžinimų)