Prancūzų kalbos rašymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII kl.

  • Prancūzų kalbos rašymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII kl.

    Kodas: 9955220856

    Prancūzų kalbos užduočių ir testų rinkinys skiriamas aukštesniųjų klasių mokiniams.

    Autorius
    Danuta Budorina, Rasa Matonienė
  • Prancūzų kalbos rašymo užduočių ir testų rinkinys skiriamas aukštesniųjų klasių mokiniams, besimokantiems prancūzų kalbos vidurinėje (IX-X kl.) ir aukštesniojoje (XI-XII kl.) kalbos mokymosi pakopoje, ir orientuotas į Europos Tarybos siūlomą „Slenksčio“ ir „Aukštumos“ lygius. Rinkinį sudaro užduotys, padėsiančios pasitikrinti prancūzų kalbos rašymo gebėjimus, atitinkančius Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų užsienio kalbų bendrojo ir išplėstinio kursų reikalavimus, taip pat interakcinius ir produkavimo gebėjimus. Kuriamų tekstų tematika atitinka Bendrosiose programose įvardytas temas ir situacijas. Rinkinyje užduotys pateikiamos žanriniu pagrindu: parašyti raštelį, žinutę, asmeninį laišką, pusiau oficialų laišką, rašinį, užpildyti dokumento blanką, CV formą, anketą. Mokiniai išmoks reikšti įvairias komunikacines intencijas: pasiteirauti informacijos, teikti informaciją, išreikšti savo mintis, nuostatas, nuomonę, pakviesti, priimti kvietimą, padėkoti, paprašyti, atsiprašyti, pasveikinti, pasiskųsti, papasakoti, samprotauti ir pan., taip pat turės galimybę kurti apibūdinamuosius, pasakojamuosius, informacinius ir mišraus tipo su samprotavimo elementais tekstus. Priede pateikiamos vertinimo lentelės, taip pat taškų ir pažymių atitikmenų lentelės, padėsiančios mokytojui įvertinti mokinio darbą. Įgyti kalbos vartojimo įgūdžiai neabejotinai pravers laikant prancūzų kalbos brandos egzaminą.