Rusų kalbos skaitymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei

  • Rusų kalbos skaitymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei

    Kodas: 9955220325

    Rinkinio pagrindą sudarančios testų pobūdžio skaitymo užduotys padės pasitikrinti rašytinio teksto supratimo gebėjimus.

    Autorius
    D. Paulauskienė, M. Puzaitė
  • Rusų kalbos skaitymo užduočių ir testų rinkinys skiriamas IX–XII klasių mokiniams, besimokantiems rusų kaip užsienio kalbos bendrojo lavinimo mokykloje. Rinkinio pagrindą sudarančios testų pobūdžio skaitymo užduotys padės pasitikrinti rašytinio teksto supratimo gebėjimus pagal Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų užsienio kalbų bendrojo ir išplėstinio kurso reikalavimus. Skaitymo užduotims parinkti įvairių tipų (pasakojimas, informavimas, apibūdinimas, samprotavimas) ir pobūdžio (publicistiniai, mokslo populiarieji, informaciniai) tekstai, atitinkantys XI–XII klasių Bendrosiose užsienio kalbų programose, taip pat Užsienio kalbų egzamino programoje nurodytą tematiką (kelionės, turizmas, sportas, tradicijos, šventės, mokslas ir technika, gamta, ekologija, transportas, visuomenė ir valstybė ir kt.). Daugelis tekstų atspindi Rusijos gyvenimą, teikia žinių apie šalies gamtą, kultūrą, žymius žmones, dabarties aktualijas. Visi rinkinyje pateikti tekstai parašyti dabartine rusų kalba, todėl yra aktualūs mokiniams (tokius tekstus jie skaitys realiame gyvenime), o kartu atitinka rusų kalbos mokymosi ir egzamino programos reikalavimus.