Šag za šagom NOVY 4 vadovėlis

 • Šag za šagom NOVY 4 vadovėlis

  Kodas: 9789955224624


  Tai atnaujintos tęstinės vadovėlių serijos „Šag za šagom“ ketvirtoji dalis, skirta mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos ketvirtaisiais kalbos mokymosi metais.

  Įrišimas
  flexi
  Autorius
  M. Puzaitė, L. Šernienė
  Puslapių skaičius
  120
  Metai
  2011
  Formatas
  210 x 275 x 5 mm
  ISBN
  978-9955-22-462-4
 • Tai atnaujintos tęstinės vadovėlių serijos „Šag za šagom“ ketvirtoji dalis, skirta mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos ketvirtaisiais kalbos mokymosi metais. Vadovėlio turinys atitinka pagrindinės mokyklos bendrųjų užsienio kalbų programų 8-9 klasių pakopos reikalavimus ir bendrųjų programų ugdymo gairėse įvardytas didaktines nuostatas. Mokomoji medžiaga ir metodinė sistema teikia galimybių siekti numatytų antrosios užsienio kalbos ugdymo tikslų ir uždavinių, padeda mokiniams įgyti reikiamų užsienio kalbos įgūdžių ir mokėjimų, ugdytis bendruosius ir dalyko gebėjimus, vertybines nuostatas. Vadovėlio medžiaga, grindžiama mokinių jau įgytomis žiniomis ir gebėjimais, suskirstyta į penkias pagrindines leksines temas (kelionės ir transportas; teatras, kinas ir televizija; interesai ir pomėgiai; mada, grožis ir sveikata; gyvenamoji aplinka ir namai), leidžiančias ugdyti tarpkultūrinius gebėjimus ir formuoti tarpkultūrines kompetencijas, kurios atitinka mokinių amžių, interesus ir komunikacines intencijas. Mokymosi proceso metu nuolat remiamasi įvairaus pobūdžio skaitomais arba klausomais tekstais, kuriuose atsispindi nauja, šiuolaikinės rusų kalbos žodyną atitinkanti leksinė ir kalbinė medžiaga. Į A1 ir A2 kalbos mokėjimo lygius pagal ET skalę orientuotų tekstų garso įrašai sudaro galimybę lavinti klausymo ir supratimo įgūdžius, raiškią ir taisyklingą tartį, kalbėjimo gebėjimus. Vadovėlio užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias ir mokėjimus, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Nevienodas užduočių sunkumo laipsnis teikia mokytojui galimybę atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą, o skirtingas užduočių pobūdis leidžia organizuoti darbą poromis, grupėmis arba individualiai. Vadovėlio medžiagą papildo pratybų ir gramatikos sąsiuviniuose pateikiami pratimai. Kiekvienos temos pradžioje aiškiai suformuluoti mokymosi uždaviniai nuteikia mokinius kryptingai veikti ir siekti užsibrėžtų rusų kalbos mokymosi tikslų, o galimybė temos pabaigoje pasitikrinti mokymosi rezultatus skatina mokymosi motyvaciją ir savarankiškumą. Mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas, gramatikos sąsiuvinis ir mokytojo knyga.