5-mečių užduotys. Garsai ir raidės, skaičiai ir skaitmenys, loginis mąstymas, rankos lavinimas (IŠ GRĄŽINIMŲ)