BROKAS!!! Daugyba pradinukams. Nutrynęs vėl rašyk! (be flomasterio) (iš grąžinimų)