BROKAS!!! Daugyba pradinukams. Nutrynęs vėl rašyk! (su flomasteriu) (iš grąžinimų)