BROKAS!!! Daugyba pradinukams. Nutrynęs vėl rašyk! (iš grąžinimų)