Individualios rusų kalbos programa (įvadinės, pradinės, vidurinės, aukštesnės pakopų)

  • Individualios rusų kalbos programa (įvadinės, pradinės, vidurinės, aukštesnės pakopų)

    Kodas: 9955424885

    Ši programa skirta dirbti įvadinėje pakopoje, t.y. pirmaisiais mokymo metais.

    Autorius
    Loreta Šernienė
  • Ši programa skirta dirbti įvadinėje pakopoje, t.y. pirmaisiais mokymo metais su D. Paulauskienės, W. Gorczycos, B. Lipskos vadovėliu "Russkij jazyk po-novomu". Šioje pakopoje formuojami elementarūs komunikacinės kompetencijos pagrindai, mokinys ruošiamas autentiškai bendrauti užsienio kalba visais keturiais komunikacijos būdais (klausymo, kalbėjimo, skaitymo technikos ir rašybos įgūdžių). Moderni užsienio kalbų mokymo sistema skatina mokinį kuo anksčiau klausytis autentiškos gyvos kalbos. Tam skirtos dvi garsajuostės su tekstais, komunikacinėmis situacijomis, atitinkančiomis mokinio gyvenimo patirtį. Rašymo įgūdžiams formuoti ir skaitymo technikai įvaldyti skirtas pratybų sąsiuvinis.