Paveikslėlių rinkinys BENDRAUKIME PAVEIKSLĖLIAIS (NAMAI. UGDYMO ĮSTAIGA). Margarita Jurevičienė, Toma Jokubaitienė

 • Paveikslėlių rinkinys BENDRAUKIME PAVEIKSLĖLIAIS (NAMAI. UGDYMO ĮSTAIGA). Margarita Jurevičienė, Toma Jokubaitienė

  Kodas: 9789955228226
  Įrišimas
  dėžė
  Autorius
  Margarita Jurevičienė, Toma Jokubaitienė
  Metai
  2016
  Formatas
  45 x 33 x 16 cm
  ISBN
  978-9955-22-8226
 • Information in English

  Rinkinyje pateikta ugdomoji medžiaga padės ugdyti vaiko kalbos ir komunikacijos (sąvokų vartojimo, žodyno gausinimo, rišliosios kalbos ir kt.) gebėjimus. Ji skatins vartoti tinkamus žodžius ir sąvokas, leidžiančius įprasminti savo žinias ir patirtį: įvardyti daiktus, reiškinius, asmenis, veiksmus ir savybes, įdentifikuoti grafinį vaizdą, atpažinti garsus, raides ir skiemenis, rašyti raides ir žodžius, suprasti žodinę informaciją ir savo žodžiais ją perteikti, aiškiai suformuluoti klausimą, reikšti savo nuomonę, išsakyti poreikius, jausmus, įvardyti, ką jau yra išmokęs, suprasti, kaip jaučiasi, identifikuoti kito emocijas.

  Atlikdamas kūrybines užduotis, vaikas lavins pažintinius gebėjimus, tobulins mąstymo įgūdžius (analizės, lyginimo, apibendrinimo, priežasties ir pasekmės ryšio supratimo, problemų sprendimo). Kortelės padės jam greičiau ir geriau pažinti savo aplinką, suprasti veiklos seką (etapus) ir kartu lengviau ir greičiau atlikti užduotį. Su kortelėmis veikla tampa aiškesnė, įdomesnė ir kūrybiškesnė.

  Paveikslėlių rinkinys suteikia galimybę vaikams ir kitiems asmenims, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumų, sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių sąlygų ir reikalavimų (šeimoje, ugdymo įstaigoje, kitoje socialinėje aplinkoje), efektyviai ir konstruktyviai spręsti iškilusius sunkumus.

  Šiuo rinkiniu gali naudotis įvairios visuomenės grupės: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, taip pat tėvai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai. Atsižvelgę į vaiko stiprybes (gebėjimus), ugdytojai galės kūrybiškai parinkti tinkamas užduotis.

  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai šią ugdymo priemonę palankiai įvertino ir įtraukė į specialiųjų mokymo priemonių katalogą.

   „Komunikacinis paveikslėlių rinkinys „Bendraukime paveikslėliais“ – metodinė priemonė, atspindinti labai svarbų ir inovatyvų vaikų bendravimo ir kalbos ugdymo metodą, pagrįstą vizualiniu principu. Vaizdinės aplinkos kūrimo priemonės ir komunikaciniai paveikslėliai padeda ugdyti kalbos ir aplinkos suvokimą, palengvina komunikaciją, padeda keisti vaiko elgesį ir emocijas, leidžia jam geriau orientuotis įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis.“
  Prof. dr. Regina Ivoškuvienė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros profesorė, Lietuvos logopedų asociacijos garbės pirmininkė


  „Tai inovatyvi, originali priemonė, tinkama naudoti įvairioje veikloje ir įvairiems gebėjimams ugdyti, skatinanti veikti ir mokytis.“
  Doc. dr. Renata Geležinienė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros docentė, Lietuvos specialiųjų pedagogų asociacijos pirmininkė

  „Vienas svarbiausių ir būtiniausių žmogaus poreikių yra bendrauti. Tačiau tėvams, kurių vaikas patiria kalbos ir komunikavimo sunkumų, nelengva suprasti net elementarias jo reikmes. Stresą patiria ir pats vaikas, negalėdamas suprantamai išreikšti, kad jam reikia pagalbos. Komunikacinis paveikslėlių rinkinys padės sujungti informacijos perteikimo ir supratimo grandis. Išmokus naudotis komunikaciniais paveikslėliais galima tikėtis sėkmingiau ugdyti verbalinę kalbą ir skatinti vaiką bendrauti ne tik būtiniausiais klausimais, bet ir dalytis įspūdžiais, patirtimi. Komunikacinis paveikslėlių rinkinys – tai priemonė, leisianti tėvams ir vaikams geriau pažinti vieniems kitus ir sklandžiau bendrauti, padėsianti vaikui lengviau integruotis į visuomenę.“
  Lina Sasnauskienė, Lietuvos autistų asociacijos „Lietaus vaikai“ pirmininkė

   

  Rinkinį sudaro:


  1. Namų aplinkos suskaidymo į veiklos zonas paveikslėliai. Erdvei suteikus paskirtį (darbo zona, žaidimų zona ir t. t.) vaikui lengviau orientuotis erdvėje. (32 vnt.)

   Į tam tikras zonas suskaidytoje aplinkoje vaikui lengviau orientuotis (pvz., vonios kambario durys paženklinamos paveikslėliu VONIOS ZONA, kitu paveikslėliu pažymima žaidimo ar kitokios veiklos vieta ir pan.). Erdvei suteikus paskirtį (darbo zona, žaidimų zona ir t. t.) vaikui tampa aišku, kurioje vietoje ką reikės veikti, lengviau suvokti ir kiekvienos zonos ribas. 


  2. Individualios dienotvarkės, dienos veiklos plakatai. Vaizdžiai pateikta dienotvarkė leis vaikui matyti ir žinoti, ką, kur ir kada jis veiks, todėl jaustis saugiam ir įveikti nerimą. (A3 dydžio, 2 vnt.)

  Vaizdžiai pateikta dienotvarkė leis vaikui matyti ir žinoti, ką, kur ir kada jis veiks, ką darys po to. Vaikas supras, kokia bus pamoka, žinos, kada bus pertrauka, kada laikas valgyti ir pan. Keičiantis veiklai tėvai ar ugdytojai turi perspėti vaiką, duoti jam laiko persiorientuoti, jai pasiruošti. Veiklos pabaiga pabrėžiama nuimant tą veiklą vaizduojančią kortelę. Supratęs dienotvarkės prasmę, vaikas susiformuoja vaizdinę jos sistemą, kurią gali lanksčiai taikyti ir naujoje nestruktūruotoje aplinkoje. Dienos įvykių sekos aiškumas suteikia jam saugumo pojūtį, padeda susidoroti su nerimu dėl planavimo sunkumų. Svarbu į dienotvarkę įtraukti ir tokią veiklą, kurios vaikas nenori, pavyzdžiui, žaisti su draugais, skaityti knygą ir pan. 


  3. Elgesio taisyklių ir rekomenduojamos veiklos paveikslėlių plakatai. Šie paveikslėliai ir apdovanojimų sistema padės vaikui sėkmingai bendrauti, siekti tikslų, sugyventi su savimi ir kitais. (32 vnt. paveikslėlių su lipukais, 16 vnt. žvaigždučių su lipukais, 1 A3 dydžio plakatas, 1 A4 dydžio plakatas)

  Šie paveikslėliai padės vaikui sėkmingai bendrauti namuose ir kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų, sugyventi su savimi ir kitais, jaustis saugiam. Atsižvelgdami į daugiausiai rūpesčių keliantį elgesį, tėvai ar ugdytojai parenka vaikui patrauklų paskatinimą (arba jį išsirenka pats vaikas). Už tinkamą elgesį jis gauna apdovanojimą, o už netinkamą – netenka galimybės tą apdovanojimą gauti. Svarbu nustatyti, kiek žvaigždučių per dieną ar savaitę vaikas turi surinkti už nustatytų elgesio taisyklių laikymąsi ir pareigų atlikimą, kad gautų sutartą paskatinimą. Pradžioje taisyklių galima nustatyti mažiau ar lengvesnių, kad, patyręs apdovanojimo džiaugsmą, vaikas noriau jų laikytųsi. 


  4. Būsenas, jausmus, emocijas, elgseną vaizduojančių paveikslėlių vėduoklės padės vaikui išreikšti jausmus, emocijas, būsenas ir pageidavimus, suprasti kitus, o ugdytojams – identifikuoti nerimo priežastis. (2 vnt., su abipusiais paveikslėliais)

  Rodydamas paveikslėlius, vaikas turi galimybę išreikšti norus ir pageidavimus, būti suprastas ir suprasti kitus, taip pat pasidalyti su kitais dėmesiu, patyrimu, interpretuoti savo ir kitų išsakytas mintis (pvz., „man skauda dantį“ arba „man karšta“ ir pan.). Vėduoklės padeda tėvams ir ugdytojams nesunkiai identifikuoti nerimo priežastis (pvz., PER KARŠTA, PER DAUG ŽMONIŲ ir pan.) ir jas pašalinti.
   


  5. Raktų pakabukus sudaro dažniausiai vartojamų sąvokų ir įspėjamieji paveikslėliai, padėsiantys vaikui reguliuoti savo ir kitų elgesį, paprašyti pagalbos, atsakyti į klausimus ir pan. (2 vnt. po 24 paveikslėlius, 1 vnt. – 16 paveikslėlių)

  Raktų pakabukus sudaro dažniausiai vartojamų sąvokų paveikslėliai, taip pat veiklai užbaigti ir netinkamam elgesiui valdyti skirti įspėjamieji paveikslėliai. Turėdamas juos, vaikas gali reguliuoti savo ir kitų elgesį, suvokti ir atspindėti tikrovę, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti savo sumanymus, ketinimus ir veiksmus (pvz., gali paprašyti pagalbos, teigiamai arba neigiamai atsakyti į klausimą „Ar tu nori...?“, vykdyti nurodymą „prisisegti saugos diržą“ ir pan.).  


  6. Veiklos nuoseklumą vaizduojančių paveikslėlių kortelės leis etapais suskirstyti veiklą ir padės vaikui sėkmingai atlikti užduotį, formuos savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. (3 vnt.)

  Veiksmų suskirstymas etapais padės vaikui sėkmingai atlikti užduotį, formuos savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. Pradžioje svarbu vaikui paaiškinti kiekvieno veiksmo atlikimo tvarką: pabrėžti tarpinių veiksmų eiliškumą, išskirti kiekvieno veiksmo esminį bruožą, svarbą. Veiklos nuoseklumą vaizduojantys plakatai kabinami nuolatinėje vaikui gerai matomoje vietoje. 


  7. Piramidės formos priemonė suteiks galimybę sėkmingai keistis informacija su aplinkiniais, išmokti sudaryti sakinius, skatins susikaupti, išreikšti savo poreikius ir norus. (1 vnt.)

  Ši priemonė suteiks galimybę sėkmingai keistis informacija su aplinkiniais, išmokti sudaryti sakinius, skatins susikaupti, išreikšti savo poreikius ir norus. Pavyzdžiui, norint parodyti, kokia veikla ir kada vaikas turi užsiimti (dabar – po to, šiandien), rikiuojami paveikslėliai „DARBAS“ (dabar) ir „KOMPIUTERIS“ (po to). Vėliau mokomasi išplėsti sakinius pridedant veiksmažodžių, būdvardžių, prielinksnių. Pavyzdžiui, rikiuojami paveikslėliai „RAUDONAS“ ir „KAMUOLYS“ arba paveikslėliai „AŠ“, „NORIU“ ir „OBUOLYS“. Svarbu, kad vaikas galėtų matyti ir suvoktų, 1) ką reikės daryti, 2) kur reikės daryti, 3) kaip ilgai reikės daryti ir 4) kas vyks po to. 


  8. Motyvaciją skatinančių paveikslėlių plakatas padės vaikui vaizdu išreikšti savo norus, skatins jį tinkamai elgtis ir pasitikėti savimi, atliks priminimo funkciją. (1 A3 dydžio plakatas + 16 paveikslėlių su lipukais)

   Nuolatinėje ir vaikui pasiekiamoje vietoje pakabintas plakatas atlieka ir priminimo funkciją. Plakate suklijuojami būtiniausius poreikius vaizduojantys paveikslėliai (pvz., GERTI, VALGYTI), taip pat skatinamieji paveikslėliai (pvz., ŠOKOLADAS, SAUSAINIS, TELEFONAS, ŽAIDIMAS ir pan.). Pastarųjų turėtų būti didžioji dalis, todėl svarbu identifikuoti, kas labiausiai motyvuoja vaiką įsitraukti į veiklą ir ją atlikti iki galo. Šiuos paveikslėlius tinka naudoti ne tik mokymo procese, kai vaikas turi atlikti užduotis (pvz., vaikas praneša norįs žiūrėti televizorių, tada tėvai ar ugdytojai paprašo atlikti nelabai mėgstamą užduotį ar namų ruošos darbą; jį atlikęs iki galo, vaikas įgyvendina savo norą), bet ir siekiant paskatinti jį tinkamai elgtis (pvz., pranešti, kad nori į tualetą). Vykdant vaiko norą ar vaiką skatinant reikia jį pagirti, garsiai išreikšti savo džiaugsmą. Taip žadinamas vaiko pasitikėjimas savimi. 

    


  9. Segtuvą „Namai“ sudaro namų aplinkos daiktus ir namuose atliekamus veiksmus vaizduojantys paveikslėliai. (304 vnt. pav. su lipukais + 16 tuščių kortelių)

  Segtuvą „NAMAI“ sudaro reikalingiausius namų aplinkos daiktus ir namuose atliekamus veiksmus vaizduojantys paveikslėliai, skirti naujoms sąvokoms mokytis, sakiniams formuluoti, aplinkai žymėti. Paveikslėliai suskirstyti temomis: NAMAI (bendras), VIRTUVĖ, VONIA IR TUALETAS, RŪBAI.
  Segtuvą „UGDYMO ĮSTAIGA“ sudaro ugdymo įstaigoje reikalingiausius daiktus, priemones ir atliekamus veiksmus vaizduojantys paveikslėliai, skirti naujoms sąvokoms mokyti, sakiniams formuluoti, aplinkai žymėti.  

   


  10. Segtuvą „Ugdymo įstaiga“ sudaro ugdymo įstaigoje reikalingas priemones ir atliekamus veiksmus vaizduojantys paveikslėliai. (256 vnt. pav. su lipukais + 16 tuščių kortelių)

   


  Paveikslėlių rinkinys BENDRAUKIME PAVEIKSLĖLIAIS – naujoviška vaiko kalbinę ir emocinę raidą skatinanti priemonė. Vaikams, kurie dėl įvairiausių priežasčių patiria sunkumų išreikšdami save ar suprasdami kitus, vaizdinės aplinkos kūrimo priemonės, tokios kaip paveikslėliai, padeda ugdyti kalbos ir aplinkos suvokimą, palengvina komunikaciją. Vaizdu perteiktą informaciją vaikai lengviau perpranta, todėl naudojant vaizdinius aplinkos elementus ne tik lengviau bendrauti namuose, ugdymo įstaigoje ar kitoje socialinėje aplinkoje, bet ir atsiranda galimybė įvesti tam tikrą tvarką ir režimą, išvengti nepageidaujamo elgesio, suteikti vaikui saugumo pojūtį.

  Naudojant paveikslėlius ugdoma ne tik kalba ir jos suvokimas, bet ir vaiko savarankiškumas, gebėjimas planuoti savo laiką, socialiniai įgūdžiai. Savo mintis išmokęs reikšti vaikas mokomas vadovautis veiklos nuoseklumo kortelėmis, dienotvarke. Atlygio sistemos taikymas tiek namuose, tiek ugdymo aplinkoje skatina motyvaciją ne tik tinkamai elgtis, bet ir atlikti užduotis.

  Vaizdinis ugdymas padeda pasiekti daug geresnių rezultatų, nes vaizdais perteiktos abstrakčios ir sudėtingos sąvokos greičiau suvokiamos, o veiklos nuoseklumo paveikslėliai skatina vaiką savarankiškai veikti, labiau pasitikėti savimi. Planuojant laisvalaikį išvengiama streso, kylančio dėl veiklos pasirinkimo sunkumų.  

   

  Priemonę apžvelgia Kauno lopšelio-darželio "Daigelis" psichologė Laura Lipkytė