BROKAS!!! Knygelė su erdviniais paveikslėliais. Pelenė (iš grąžinimų)