Mokausi skaičius su Ada. Kaip vištelė ieškojo savo devynių viščiukų