Noriu rašyti 5-6 m.vaikams. Nutrynęs vėl rašyk. Su flomasteriu