Pradedu skaityti. Bjaurusis ančiukas. Didžiosiomis raidėmis ir skiemenimis