Pradedu skaityti. Raudonkepuraitė. Didžiosiomis raidėmis ir skiemenimis