Rusų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys IX - XII kl.

  • Rusų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys IX - XII kl.

    Kodas: 9986805856

    "Rusų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys skiriamas pagrindinės ir vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos IX - XII klasėms.

    Autorius
    D. Paulauskienė, S. Pavlovskaja, M. Puzaitė
  • "Rusų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys skiriamas pagrindinės ir vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos IX - XII klasėms. Pratybų rinkinys sumanytas turint omenyje du tikslus: 1) IX - XII klasėms parengti klausymo užduotis ir garso įrašus, t.y. priemones klausymui mokyti prie toms klasėms siūlomų vadovėlių; 2) pateikti abiturientams medžiagą rengtis rusų kalbos brandos egzaminui, kurio viena iš pagrindinių dalių yra klausymo testas. Kartu su garso įrašais rinkinys padės ugdyti ir diagnozuoti mokinių supratimo iš klausos gebėjimus, o testų pobūdžio užduotys supažindins su naujais užduočių atlikimo būdais. Taigi pratybų rinkinyje esančias užduotis IX - XI klasėse galima vadovaujant mokytojui naudoti per pamokas, o XII klasės mokiniai rengdamiesi rusų kalbos brandos egzaminui galėtų atlikti jas savarankiškai. Tekstų tematika, tipai ir žanrai atitinka dabartinius rusų kalbos mokymo reikalavimus, išdėstytus bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose.