Šag za šagom NOVY 1 vadovėlis

 • Šag za šagom NOVY 1 vadovėlis

  Kodas: 9789955222200
  Įrišimas
  flexi
  Autorius
  M. Puzaitė, L. Šernienė
  Puslapių skaičius
  88
  Metai
  2008
  Formatas
  210 x 275 x 5 mm
  ISBN
  978-9955-22-220-0
 •  

  Rusų (užsienio) kalbos vadovėlio «Шаг за шагом 1» pirmieji kalbos mokymosi metai (M. Puzaitė, L. Šernienė) atnaujinimo nuostatos Vadovėlis «Шаг за шагом новый 1» yra skirtas mokyti(s) rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais kalbos mokymosi metais. Mokymo(si) komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas (CD arba garsajuostė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiaga su karpomuoju raidynu ir didaktiniais žaidimais. Vadovėlis atnaujintas atsižvelgiant į pagrindinės mokyklos naujų bendrųjų programų (projekto) ugdymo kaitos (užsienio kalbų mokymo) pagrindines nuostatas (mokymosi mokytis, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo) ir rusų kalbos mokytojų praktikų siūlymus tobulinti šį mokomąjį komplektą. · Sumažintas vadovėlio temų skaičius: pateikta abėcėlė (13 temų) ir 6 temos: «Мой класс», «Я учусь», «Моя семья», «Моя комната», «Что мне нравится», «Моё любимое время года», «Мой питомец». · Vadovėlio medžiaga labiau susisteminta, pateikta laikantis koncentriškumo principo. · Parinktas tikslesnis žodynas, geriau suderintas darbas su žodynu vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje, daugiau dėmesio skiriama vaizdiniam elementui. · Vadovėlio užduotys gausiau iliustruotos, siekiant kalbos mokymąsi padaryti efektyvesnį ir skatinti mokymosi motyvaciją. · Paįvairintos socialinės darbo formos – daugiau užduočių pateikta atlikti grupėmis, grandinėle ir pan. · Daugiau dėmesio skiriama galimybei mokiniui įvertinti savo pasiekimus, kai aiškiai žinomas norimas rezultatas. Todėl kiekvienos temos pradžioje suformuluoti mokymosi uždaviniai, o pratybų sąsiuvinyje – pateikta potemė „Mokausi įsivertint“. Rusų kalbos raidžių rašymo ir jungimo pavyzdžių pateikiama (ne tik pratybų sąsiuvinyje, bet ir vadovėlyje, Be to, vadovėlis papildytas karpomuoju raidynu.)