Paveikslėlių rinkinys MOKAUSI PAVEIKSLĖLIAIS (PROFESIJOS. MŪSŲ PASAULIS). Margarita Jurevičienė, Toma Jokubaitienė

 • Paveikslėlių rinkinys MOKAUSI PAVEIKSLĖLIAIS (PROFESIJOS. MŪSŲ PASAULIS). Margarita Jurevičienė, Toma Jokubaitienė

  Kodas: 9789955229858

  Komunikacinio paveikslėlių rinkinio „Bendraukime paveikslėliais“ tęsinys.

  Įrišimas
  dėžė
  Metai
  2019
  Formatas
  45 x 33 x 16 cm
  ISBN
  978-9955-22-985-8
 • Information in English.

  Ugdymo priemonė „Mokausi paveikslėliais. Profesijos. Mūsų pasaulis“ (paveikslėlių rinkinio „Bendraukime paveikslėliais“ tęsinys) skirta vaiko kalbai, emocijoms, sensorikai ir mąstymui ugdyti. Ji padės lavinti dėmesingumą, atidumą, gebėjimus lyginti daiktus, nustatyti panašumus ir skirtumus, sisteminti ir apibendrinti informaciją. Atliekant užduotis rekomenduojama naudotis abiejų rinkinių paveikslėliais. Užduotys padės įgyti įgūdžių, reikalingų mokytis skaityti, rašyti ir skaičiuoti, skatins kalbos raidą ir sklandžią minčių raišką, gausins žodyną. Užduotys pateiktos taip, kad būtų galima plėtoti pokalbį ir kartu ugdyti rišliąją kalbą. Užduotims atlikti skirtų priemonių daugiafunkciškumas atvers galimybių žaismingai mokytis, pažinti supančią aplinką, rišliai reikšti mintis, planuoti laiką. Lipinant korteles lavės smulkioji motorika.

  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai šią ugdymo priemonę palankiai įvertino ir įtraukė į specialiųjų mokymo priemonių katalogą

  Ugdymo priemonių konceptualusis pagrindas ir struktūra. Ugdymo priemonės parengtos remiantis holistinio ugdymo koncepcija, leidžiančia sudaryti prielaidas ugdytis pažintines, emocines, socialines, sveikatos saugojimo kompetencijas.

  Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, ugdymosi galimybes ir artimiausią aplinką, turimas žinias ir patirtį, įvairios kompetencijos gali būti ugdomos integraliai, t. y. siejant kelis tarpusavyje susijusius gebėjimus (mąstymo, kalbos) su socialinių, emocinių ir (ar) sveikatos saugojimo kompetencijų ugdymu. Įvairiai derinamos prasmingos ir įdomios užduotys, atitinkančios individualius dėmesio, suvokimo, mąstymo ypatumus, sociokultūrinę patirtį ir specialiuosius ugdymosi poreikius, leidžia kiekvienam vaikui patirti sėkmę.

  Ugdymo organizavimo gairės. Parinkta ugdomoji medžiaga skatins aktyvią pažintinę vaiko veiklą, o pateiktos užduotys padės jam ugdytis mąstymo (analizės, lyginimo, apibendrinimo, priežasties ir pasekmės ryšių supratimo, problemų sprendimo) ir kalbos (sąvokų vartojimo, žodyno gausinimo, rišliosios kalbos ir kt.) gebėjimus.

  Mąstymo gebėjimams ugdytis skirtos užduotys padės pažinti aplinkos daiktus ir reiškinius, atpažinti paveikslėliuose pavaizduotų daiktų funkcijas, grupuoti objektus pagal bendrus požymius (spalvą, formą, dydį, skaičių), nustatyti panašumus ir skirtumus, apibendrinti, daryti išvadas, suprasti objektų dalies ir visumos ryšius, nagrinėti priežasties ir pasekmės ryšius.

  Ugdant kalbos gebėjimus vaiką reikia skatinti vartoti tinkamus žodžius ir sąvokas, leidžiančius įprasminti savo žinias ir patirtį: įvardyti daiktus, reiškinius, asmenis, veiksmus ir savybes, identifikuoti grafinį vaizdą, atpažinti garsus, raides ir skiemenis, rašyti raides ir žodžius, suprasti žodinę informaciją ir savo žodžiais ją perteikti, aiškiai suformuluoti klausimą, įvardyti, ką jau yra išmokęs, reikšti savo nuomonę ir kt.

  Mokomųjų priemonių užduotys yra rekomendacinio pobūdžio. Galima vadovautis užduočių sąlygose nurodytomis gairėmis arba užduotis pateikti lanksčiai. Pasirinktos užduotys, atsižvelgiant į individualius vaiko ugdymosi uždavinius, gali būti įvairiai derinamos. Štai keletas užduočių atlikimo pavyzdžių. Ugdytojas demonstruoja paveikslėlius (pvz., kiškis, vabalas, kareivis, balionas, sraigė, berniukas, lėktuvas), o vaikas įvardija judėjimo būdus (kiškis šuoliuoja, vabalas ropoja, kareivis žygiuoja, balionas kyla, sraigė šliaužia, berniukas bėga, lėktuvas skrenda ir pan.). Siūlydamas sveikatos kompetencijai ugdytis skirtą užduotį pedagogas parenka paveikslėlius (pvz., ugnis, knyga, pieštukas, žirklės, peilis, yla), o vaikas turi pasakyti, kurie paveikslėliuose pavaizduoti daiktai yra pavojingi ir kodėl.

  Atsižvelgiant į vaiko poreikius nešiojamoje kortelių juostoje iš paveikslėlių galima sudėlioti:

  - dienotvarkę. Ją vaikas gali nešiotis su savimi, kad būtų aišku, kas po ko eina. Pvz., ryte reikia: keltis, kloti lovą, praustis veidą, valytis dantis, pusryčiauti, važiuoti į mokyklą mokykliniu autobusu ir pan.;

  - individualų tvarkaraštį, pvz., šiandien mokykloje vyks: orientacinė veikla, pažintinė veikla, komunikacinė veikla, fizinė veikla; arba: matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, dailė, kūno kultūra, logopedo užsiėmimas, masažas;

  - veiksmų ar įvykių seką, pvz., jeigu vaikui kuriuo nors dienos metu teks prižiūrėti šunį, galima naudoti korteles: „maitinti augintinį“, „žaisti su augintiniu“, „vedžioti šunį“, „maudyti augintinį“; nurodant rengimosi seką gali būti naudojamos kortelės: „rengtis“, „kelnaitės“, „apatiniai marškiniai“, „marškinėliai“, „kojinės“, „kelnės“, „šlepetės“ ir kt.;

  - pamokos priemonių sąrašą, pvz., dailės pamokai reikės: piešimo popieriaus, teptuko, guašo, prijuostės, vandens indelio, paletės, kreidelių. Turėdamas tokį priemonių sąrašą, vaikas per pertrauką pasiruoš pamokai;

  - pirkinių sąrašą ruošiantis į parduotuvę, pvz., reikės nupirkti: pieno, duonos, batoną, vandens, varškės ir pan.;

  - priminimą, pvz., rytoj svarbu pasiimti į mokyklą sportinę aprangą ir sportinius batelius, grąžinti į biblioteką knygą;

  - socialinę istoriją, pvz., ruošdamasis lankytis kavinėje vaikas pasirenka kavinės paveikslėlį, tada veiksmų seką vaizduojančius paveikslėlius: „padavėjas“, „užsakymas“, „valgiaraštis“, „valgyti prie stalo“, „šaunuolis“ ir kt.;

  - per tam tikrą laiką atliktiną užduotį, pvz., nurodant maudymosi vonioje trukmę pasirenkama 20 min. rodančio laikmačio kortelė ir kortelė „maudytis vonioje“. Kartu naudojamas laikmatis.

  Ugdymo priemonėmis „Mokomės paveikslėliais“ ir „Bendraukime paveikslėliais“ pagal individualius ugdymosi ypatumus gali naudotis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai. Funkcionali, bet kurioje aplinkoje (namie, ugdymo įstaigoje, kirpykloje, parke, kavinėje ir pan.) lengvai pritaikoma ugdomoji medžiaga padeda įvairių gebėjimų vaikams mokytis išreikšti poreikius, suvokti aplinką, bendrauti su žmonėmis, suprasti ir įsidėmėti įvykių seką, tinkamai elgtis tam tikroje aplinkoje, atlikti užduotis.

  Visa tai leidžia vaikams ugdytis savarankiškumą, plėtoti įvairius taip pat ir pažintinius gebėjimus, padeda sumažinti jų nerimą. 

   

  Rinkinį sudaro:

  Segtuvas „Profesijos“ (150 kortelių)

  Segtuvas „Mūsų pasaulis“ (300 kortelių)


  Kortelių lapas „Laikmačiai“ (16 kortelių) ir kortelių lapas „Nusiraminimo priemonės“ (16 kortelių)  4 standūs lapai užduotims rengti (3 lapai A4 dydžio, 1 – 297 x 85 mm)

  Rašymo lentelė (A4 dydžio)

  4 spalvoti žymikliai, žymiklio valymo kempinėlė, standi rašyti skirta įmautė (A4 dydžio) su užduočių lapais (20 vnt., A4 dydžio)

         

  Prisegama kortelėms lipinti skirta juosta (perlenkta per pusę – 280 x 70 mm)


  Užduočių vadovas

 • Alternatyvios prekės

  VAIKO ĮSIVERTINIMĄ IR MOTYVACIJĄ SKATINANTIS MAGNETINIS RINKINYS
  Kodas: 805038

  2 magnetinės lentelės, 10 magnetukų su žvaigždutėmis, 33 apdovanojimų magnetukai, 2 tušti magnetukai (galimybė ugdytojams ir tėvams individualizuoti ir papildyti apdovanojimų rinkinį), 3 įsivertinimo magnetukai.

  900