Matematinio ir loginio mąstymo užduotys 6-7 metų vaikams