Rusų kalbos vartojimo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei

  • Rusų kalbos vartojimo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei

    Kodas: 9955567821

    Užduočių tipai, tekstų tematika, kalbos medžiagos turinys atitinka dabartinius rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) reikalavimus, išdėstytus bendrosiose programose, išsilavinimo standartuose ir brandos egzamino programoje.

    Autorius
    D. Paulauskienė, M. Puzaitė
  • Rusų kalbos vartojimo užduočių ir testų rinkinys skiriamas pagrindinės ir vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos IX-XII klasės mokiniams, besimokantiems rusų (užsienio) kalbos, taip pat abiturientams, besirengiantiems laikyti rusų (užsienio) kalbos brandos egzaminą. Rinkinyje pateikiamos leksinių vienetų, įvairių kalbos dalių bei sintaksinių vienetų vartojimo užduotys. Kalbos medžiagos turinys orientuojamas į Europos Tarybos nustatytą kalbos mokėjimo "Slenksčio" lygį. Užduočių tekstai parinkti išlaikant komunikacinę kalbos mokymosi kryptį. Rinkinio užduotis IX-XI klasėje galima atlikti per pamokas vadovaujant mokytojui, O XII klasės mokiniai rengdamiesi rusų kalbos valstybiniam ar mokykliniam brandos egzaminui galėtų jas atlikti savarankiškai. Užduočių tipai, tekstų tematika, kalbos medžiagos turinys atitinka dabartinius rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) reikalavimus, išdėstytus bendrosiose programose, išsilavinimo standartuose ir brandos egzamino programoje.